Languages
  • Suomi
    • English

Tiesitkö, että Ninjoun kautta saat myös kevytyrittäjän vakuutusturvaa?

Ninjoun kautta on freelancerina toimivan kevytyrittäjän turvallista laskuttaa

Ninjou on markkinoiden ketterin laskutuspalvelu kevytyrittäjille. Palvelumaksuumme 3,9% sisältyy myös kevytyrittäjien vakuutusturva. Lue artikkeli ja selvitä, mitä Ninjoun tarjoama vakuutusturva sisältää.

Vakuutukset

Kevytyrittäjän vastuuvakuutus tuo turvaa mahdollisten työssä sattuneiden vahinkojen varalle. Freelancerina toimivan kevytyrittäjän työssään kohtaamat riskit riippuvat aina toimialasta, mutta erityisesti niihin kannattaa varautua, jos työ on fyysinen tai siihen liittyy mitä tahansa turvallisuusseikkoja tai riskejä joko sinulle tai asiakkaallesi.

Ninjoun palvelumaksuun sisältyy kevytyrittäjän vastuuvakuutus alasta riippumatta. Myös hoitokuluvakuutus tulee palvelumaksun mukana Ninjoun kautta.

Ninjoun tarjoama kevytyrittäjän vakuutusturva tuo varmuutta keikkatyön arkeen

Ninjoun kautta otetun freelancereina toimivien kevytyrittäjien vastuuvakuutuksen omavastuun osuus on 600 euroa, jonka maksat, jos vahinkoja aiheutuu asiakkaan omaisuudelle tai toisille työntekijöille. Loput vahingosta korvataan vakuutusyhtiön toimesta. Lopullisen korvauspäätöksen tekee aina vakuutusyhtiö.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei vakuutus ei kata niin sanottuja ammattivirheitä. Mikäli olet ryhtynyt työhön, johon ammattitaitosi ei riitä tai vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko olisi pitänyt pystyä ammattitaitosi perusteella välttämään, ei korvausta välttämättä makseta.

  • Esim. 1. Ninjoun kautta laskuttava freelancerina toimiva kevytyrittäjä, joka on itsenäiseen työhön pätevöitynyt sähköasentaja, tekee kytkentävirheen, joka aiheuttaa mittavan oikosulun ja vahinkoja asiakkaalle. Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, koska on kyse ammattivirheestä, joka olisi pitänyt voida välttää sähköasentajan ammattitaidon perusteella. Korvausvastuu on tässä tapauksessa kokonaan sähköasentajalla itsellään.
  • Esim. 2. Sähköasentaja, joka on Ninjoun kautta laskuttava freelancer ja kevytyrittäjä, putoaa telineeltä vahingossa toisen työntekijän päälle ja työntekijä loukkaantuu. Vakuutusyhtiö korvaa vahingon alle jääneelle työntekijälle, vähentäen korvaussummasta omavastuun. Kevytyrittäjänä toimivan sähköasentajan YEL-vakuutus sekä mahdollinen vapaaehtoinen, päivärahaoikeudellinen tapaturmavakuutus, kattavat sähkoasentajan omat vammat ja ansionmenetyksen. Jos vakuutusturva on kokonaan YELin varassa, tulee YELin vuosityötulotaso olla riittävä. Lisää YEListä ja kevytyrittäjän muusta vakuutusturvasta tässä blogissa.

Vakuutusyhtiön maksamana vastuuvakuutuksen korvaussumma on maksimissaan jopa miljoona euroa. Se kattaa myös haltuunotetun omaisuuden, esimerkiksi kolmannen osapuolen työkoneella aiheutuneen vahingon 250000 euroon asti.

Vastuuvakuutuksen korvauspäätöksen ja maksatuksen tekee vakuutusyhtiö If. Sopimus on tehty Ninjoun ja If:in välillä ja se koskee kevytyrittäjien Ninjoun kautta laskutettamia töitä eli toimeksiantoja.

Hoitokuluvakuutus Ninjoun kautta

Ninjoun kautta saat automaattisesti ilmaisen kevytyrittäjien tapaturmien hoitokuluvakuutuksen, joka kattaa tapaturmien hoitokulut 17000 euroon asti ilman omavastuuta. Vakuutus on voimassa työaikana työkohteessa, mutta ei työmatkalla. Vakuutus ei maksa päivärahaa ansionmenetyksistä. Ansionmenetyksiä korvaamaan tarvitset tuloihisi nähden riittävän korkean YEL-vakuutuksen ja lisäksi suosittelemme vapaaehtoisia vakuutuksia turvaamaan taloutta. YEListä ja kevytyrittäjän vapaaehtoisesta vakuutusturvasta lisää tässä blogissa.